Algemene informatie

Werknemers- of managementparticipaties zijn er in veel verschillende vormen en maten. De meest simpele vorm van een werknemersparticipatie is een jaarlijkse discretionaire bonus en de meest vergaande het verkrijgen van aandelen met stemrecht. In dit laatste scenario zullen werknemers ook partij worden bij een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de andere aandeelhouders in de betreffende vennootschap. In sommige gevallen zal ook een aandeelhoudersovereenkomst moeten worden opgesteld. De meest bekende vormen van participatie door werknemers zijn door middel van aandelen, opties op aandelen, gecertificeerde aandelen (certificaten), stock appreciation rights (SARs) dan wel een bonusregeling in de vorm van cash (Short Term Incentive of Long Term Incentive).

Voorbeelden zijn het gratis of tegen gunstige voorwaarden toekennen van aandelen in de onderneming (zie: aandelenplan), het bieden van optieplannen of het toekennen van winstbewijzen in plaats van aandelen. Met deze vormen van participatie worden niet alleen  werknemers en managers gemotiveerd, maar ook de directe loonkosten gematigd. Zie definities werknemersparticipatie voor meer vormen van werknemersparticipaties.

 

Waarom de keuze voor werknemersparticipatie?


Alignment of interest
, ofwel het laten samenlopen van de belangen van de aandeelhouders, het bestuur van de onderneming en de werknemers, is van groot belang voor een succesvolle vennootschap. Als werknemers en management aandelen in de onderneming houden zijn zowel de aandeelhouders als de werknemers en/of managers gebaat bij een hogere waarde van de onderneming.

Een andere belangrijke reden voor werknemersparticipatie is het binden van werknemers aan de onderneming. De war-on-talent zorgt ervoor dat het aanbieden van alleen een salaris niet meer voldoet om aantrekkelijk te zijn voor getalenteerd personeel. Dat geldt al helemaal voor de millennium-generatie: millenials willen het gevoel hebben mee te kunnen groeien met een onderneming, onder meer door in het bedrijf te participeren. Talent behouden is voor veel ondernemingen ontzettend belangrijk, maar een hoog salaris voor deze werknemers brengt ook hoge loonkosten met zich mee. Een werknemersparticipatie kan dan een goede oplossing zijn.

Samenvattend leiden werknemersparticipaties niet direct tot hogere loonkosten voor de vennootschap, maar bieden ze werknemers wel een financiële stimulans en afstemming van de belangen in de onderneming.

Diagram of Remuneration